ผู้บริหาร

นางสมศรี ไชยเศรษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แหล่งเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ฯ สพป.มส.2
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ จำนวน  20  รายการ ซึ่งผลการประกวดแข่งขัน (ไม่เป็นทางการ) ได้รางวัลที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน  9  รายการ  ดังนี้
          1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ด.ช.ชยณัฐ   วิศวกลกาล , ด.ญ.วัชรียากร  มีศรี , ด.ญ.จิรณัฐ   นิลประยูร
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          2. การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ         ด.ญ.ชนากานต์   ชื่นชูไพร
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          3. การแข่งขัน Speelling Bee                           ด.ญ.ชุติมตา   ชื่นชูไพร
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          4. การแข่งขัน Multi Skill Compettition             ด.ญ.นันทิกา   ประดับภูทอง
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          5. การวาดภาพ ระบายสี                                   ด.ญ.ภัทรา   ดีสมประสงค์
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          6. เกมสร้างสรรค์  ด.ช.ณัฐชนน   เรือนเถิน , ด.ช.ภรภัทร   มณีธร
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          7. รวมศิลป์สร้างสรรค์      ด.ญ.มิ่งกมล   พันธุรัตน์ , ด.ญ.วรนุช   การานา  ,  ด.ญ. ณัฐธยาห์  สุระวัง
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          8. มารยาทไทย   ด.ช.จิรายุส   พุ่มแย้ม , ด.ญ.วรางคณา   อุปถัมป์
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสPอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
          9. โครงงานสุขภาพ  ด.ญ.ณัฐวดี   สุรินทร์ทีปะ  ,  ด.ญ.กมลพรรณ   อินตา  , ด.ญ.นันท์นภัส    บุญสม
ได้ที่ 1 ระดับ เหรียญทอง เป็นตัวแทน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไปแข่งที่ จ.พิจิตร
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2554,16:19   อ่าน 618 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 366 หมู่ที่ 13  ถนน ทางหลวงหมายเลข 108  ตำบล บ้านกาศ 
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

หมายเลขโทรศัพท์ (แผนกปฐมวัย)โทร. 053 681123 , (แผนกประถมศึกษา) โทร. 053 683 230  
โทรสาร 053 683
231