ผู้บริหาร

นางสมศรี ไชยเศรษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แหล่งเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการจัดงานวันแม่แห่งชาิติ ประจำปี 2554 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554
เวลา 08.30 น. ชมการแสดงดนตรีไทย
เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกมะลิ
                    กล่าวถวายพระพร ผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีมหาราชา
เวลา 09.15 น. รำถวายพระพร "พระแม่เจ้า" โดยนักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์จินตลีลา
เวลา 09.25 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและขอบคุณผู้มาร่วมงาน
เวลา 09.35 น. ชมการแสดงของนักเรียน
                         1. ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลง "ค่าน้ำนม" โดย เด็กหญิงชนากานต์   ชื่นชูไพร นักเรียนชั้น ป.3
                         2. การแสดงประกอบเพลง "เธอเป็นคนพิเศษ" โดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
                         3. การแสดงประกอบเพลง "อิ่มอุ่น" โดยนักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์จินตลีลา
                         4. การแสดงประกอบเพลง "คือหัตถาครองพิภพ" โดยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
                         5. ด.ญ.สิริลักษณ์   วงศ์น้อย ชั้น ป.3 ตัวแทนนักเรียน กล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่
                         6. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ท่องคำคล้องจอง "ความรักของแม่ และ ร้องเพลง "เรียงความเรื่องแม่"
                         7. ด.ญ.ณัฐมล   หอมนาน ตัวแทนนักเรียน ชั้น ป.5 ร้องเพลง "กรรมกรสอนลูก"
                         8. ด.ช.ชยณัฐ   วิศวกลกาล นักเรียนชั้น ป.6 กล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษ
                         9. การแสดงประกอบเพลง "เพื่อแม่" โดยนักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์จินตลีลา
                        10. นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง "เรารักแม่" และ เพลง "ค่าน้ำนม" 
                              นักเรียนนำดอกมะลิ บัตรอวยพร และ อาหารว่างมอบให้คุณแม่

*** หมายเหตุ ***
  •     ** เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
  •     ** คุณแม่หรือตัวแทนของคุณแม่ที่ร่วมงานกรุณานั่งตามชั้นเรียน ตามรูปด้านบนนี้
  •     ** เสร็จงานแล้วคุณแม่รับนักเรียนกลับบ้านได้
  •     ** เชิญชมนิทรรศการผลงานการประกวดแข่งขันของนักเรียน
  •     ** ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติไปร่วมในการจัดงานของโรงเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2554,17:36   อ่าน 1612 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 366 หมู่ที่ 13  ถนน ทางหลวงหมายเลข 108  ตำบล บ้านกาศ 
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

หมายเลขโทรศัพท์ (แผนกปฐมวัย)โทร. 053 681123 , (แผนกประถมศึกษา) โทร. 053 683 230  
โทรสาร 053 683
231