ผู้บริหาร

นางสมศรี ไชยเศรษฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แหล่งเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันโรคในโรงเรียน รอบ 2 /2555 โดยงานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลแม่สะเรียง
( จำนวน 10 รูป / ดู 485 ครั้ง )
แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 16-18 ส.ค.2555
( จำนวน 42 รูป / ดู 1054 ครั้ง )
ป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2555 โดย งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลแม่สะเรียง
( จำนวน 25 รูป / ดู 809 ครั้ง )
คณะนักร้องประสานเสียง/ชมรมนักร้อง โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์
( จำนวน 18 รูป / ดู 494 ครั้ง )
การแข่งขันกรีฑาระดับศูนย์เครือข่ายแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
( จำนวน 20 รูป / ดู 476 ครั้ง )
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ที่อาคารมารีน่า อิมแพ็ค เมืองทองธานี และ ได้รับรางวัล
( จำนวน 14 รูป / ดู 590 ครั้ง )
กองลูกเสือสามัญ - เนตรนารีสามัญ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เข้าค่ายพักแรม
( จำนวน 25 รูป / ดู 1227 ครั้ง )
มอบของขวัญแก่ผู้ต้องขังเรือนจำแม่สะเรียง
( จำนวน 7 รูป / ดู 446 ครั้ง )
นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาในศูนย์เครือข่ายแม่สะเรียง
( จำนวน 6 รูป / ดู 577 ครั้ง )
เรียนรู้คุณธรรมที่คริสตจักรธารพระพร
( จำนวน 5 รูป / ดู 523 ครั้ง )
มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2555
( จำนวน 4 รูป / ดู 357 ครั้ง )
งานคริสตมาสของโรงเรียน ประจำปี 2011
( จำนวน 82 รูป / ดู 1759 ครั้ง )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร
( จำนวน 37 รูป / ดู 1124 ครั้ง )
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี "ธารทิพย์เกมส์" ประจำปี 2554
( จำนวน 10 รูป / ดู 338 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "ธารทิพย์เกมส์\" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554
( จำนวน 27 รูป / ดู 1038 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ภายในโรงเรียน "ธารทิพย์เกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554
( จำนวน 21 รูป / ดู 780 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 366 หมู่ที่ 13  ถนน ทางหลวงหมายเลข 108  ตำบล บ้านกาศ 
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

หมายเลขโทรศัพท์ (แผนกปฐมวัย)โทร. 053 681123 , (แผนกประถมศึกษา) โทร. 053 683 230  
โทรสาร 053 683
231