หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
นางสาวศิริพร แสวงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางผุสรัตน์ อภิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
นางสาวสุกัญญา บูชา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวศิริพร สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,374,573 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,884,778 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,819,738 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,803,579 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,763,925 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,608,972 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,410,894 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,354,788 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,341,391 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,313,948 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,279,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,211,607 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,179,070 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยม ปี2557
โดย : นายภูชัย อินเจริญ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมแอร์โรบิค ระดับประถม - มัธยม ปี 2556
โดย : นายปฎินันท์ พลซา
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมหญิงปี 255ึ7
โดย : นางสาวจุฑารักษ์ บุ้งทอง
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงลูกกรุงชาย ระดับประถม ปี 2557
โดย : นางเพ็ญคำ เหล่าศรีชัย
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงลูกทุ่งระดับประถมหญิง ปี 2557
โดย : นางกอบทอง มั่นพรหม
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมหญิง ปี 2557
โดย : นางประเทือง นินนานนท์
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงสากลระดับมัธยมชาย ปี2557
โดย : ปูริดาก์ อยู่วราโชติ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับมัธยมชาย ปี 255ึ7
โดย : นางสาวเตือนใจ สันหา
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนการร้องเพลงสากลระดับประถมชาย ปี2556
โดย : นางสุภาฑิกา จันทร์สม
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทองการร้องเพลงลูกกรุงระดับประถม สพป.เลย 2 ปี 2557
โดย : นางกฤษณา ยมสีดำ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เช็คเวลาเรียน ก.ค. 57
โดย : นางสาวอรวรรณ ธารธีรวัฒน์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน ส.ค. 57
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลเหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการร้องเพลงลูกทุ่ง
โดย : นายโชคดี อุ่นคำ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
ผู้ฝึกสอนการร้องเพลงไทยลูกกรุง
โดย : นางสุภาฑิกา จันทร์สม
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
ผู้ฝึกสอนการร้องเพลงสากล
โดย : นางสาวฐิติยากร คำภูเวียง
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
ูผู้ฝึกสอนเหรียญทอง การเพลงลูกทุ่งชาย
โดย : นายทองยศ ยมสีดำ
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
PDCA สิงหาคม
โดย : นางนงคราญ ติกุล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4-2557
โดย : นางสาวพิมพ์วริญช์ สงศิริกูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3-2557
โดย : นางสาวพิมพ์วริญช์ สงศิริกูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2-2557
โดย : นางสาวพิมพ์วริญช์ สงศิริกูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 201/491 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th