หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวอนัฐพร พานพินิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวธณัฐสนันท์ หวังชนะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุปรียา สงห์ดำ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพิมพ์ชนก เนื่องทะบาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพรรณเทวี พาภักดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,885,476 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,309,376 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,803,331 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,781,227 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,695,144 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,581,604 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,546,785 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,357,322 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,311,218 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,280,178 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,265,762 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,188,901 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,130,948 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ๒๕๕๗
โดย : นางสาวศลิษา แสงเมือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการศึกษาแหล่งเรียน ครั้งที่2 แม่สาย
โดย : นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา ปีการศึกษา 2556
โดย : นางสุริยา เครือรัตน์
ร.ร.วัดเขานางเภา    จ.สุราษฎร์ธานี
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 (อ23101)
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แบบบันทึกเวลาเรียนมิ.ย.57
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แบบบันทึกเวลาเรียนพ.ค57
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101)
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนวัดและประเนผลภาษาอังกฤษฟังพูด(อ23201)
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานใช้แผนคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2
โดย : นางสุจิตรา คำสม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการปฏิบัติงาน PDCA มิถุนายน 57
โดย : นางสุจิตรา คำสม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผนภาษาไทยหน่วยที่ 2
โดย : นางสุจิตรา คำสม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสมจิตร แซ่เซียว
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นางสมจิตร แซ่เซียว
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
ครูดีในดวงใจ
โดย : นางสมจิตร แซ่เซียว
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
ครูต้นแบบโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
โดย : นางสมจิตร แซ่เซียว
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
โดย : นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นายนิรุจ ยิ้มดี
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายบุญถือ เลิศนา
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์    จ.นครปฐม
PDCA เดือนมิถุนายน 2557
โดย : นางดวงพร ก้อนสิน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือนพฤษภาคม 2557
โดย : นางดวงพร ก้อนสิน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 201/481 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th