หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหม
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสกาวเดือน แสงเพชร
ตำหแน่ง : เว็บมาสเตอร์
กลุ่ม : เว็บมาสเตอร์
ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร    จ.กาฬสินธุ์
นายกมล สกุลเสรีวัฒนา
ตำหแน่ง : สืบค้น
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายกิจติศักดิ์ จักขุจันทร์
ตำหแน่ง : สืบค้น
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,717,359 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,202,388 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,742,251 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,715,647 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,579,568 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,466,714 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,350,001 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,306,152 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,229,413 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,224,812 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,200,885 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,139,311 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,060,128 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
Master teacher วิทยาศาสตร์
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
กรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
วิทยากร อบรมการทำ ค.ศ. 3
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นวัตกรรม good practice
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
ห้องวิทยาศาสตร์ดีเด่น
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
ครูวิทยาศาตร์ดีเด่น
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
รางวัลที่ 1 สื่อการสอน
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
รางวัลที่ 1 สื่อการสอน
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
ครูภาษาไทยดีเด่น
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
รางวัลที่ 1 การเขียนบทความ
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
ครูผู้สอนดีเด่น
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
บรรจุเข้ารับราชการ
โดย : นายยุทธนา แสวงหา
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
ครูผู้ฝึกสอน รายการโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับประถมศึกษา ป. 4-6 ระดับเขต
โดย : นางสาววิชญาพร ไชยพร
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
ครูผู้ฝึกสอน รายการโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขต
โดย : นางสาววิชญาพร ไชยพร
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค
โดย : นางสาววิชญาพร ไชยพร
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
รางวัลครูต้นแบบ
โดย : นางสาววิชญาพร ไชยพร
ร.ร.บ้านตะเคียนเตี้ย    จ.ชลบุรี
แผนการวัดผลประเมินผล สังคม ม.2 ประวัติ ม.3 - ม.5
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ผล o-net ปี 2556 เพิ่มขึ้น 13 %
โดย : นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์
ร.ร.บ้านท่านุ่น    จ.พังงา
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ได้รับเหรียญทองแดง
โดย : นางสาวสุนิศา เมืองสุวรรณ์
ร.ร.บ้านท่านุ่น    จ.พังงา
สรุปการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดย : นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 201/459 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th