หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางพิชชารีย์ แก้วเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางปรียาภรณ์ เสริมเกียรติวัฒน์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางวริศรา ปราบปราม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางสาวศุรัยฎา มามะตีกา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นายสุรเมศ อุดหลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
นางสาวพิชญ์สินี พันธ์ธร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านพระแอะ    จ.กระบี่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,447,195 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,053,581 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,991,384 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,932,188 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,869,766 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,687,078 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,495,797 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,433,614 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,429,126 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,360,250 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,581 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,274,296 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,247,400 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แผนการสอนซ่อมเสริมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
โดย : นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 2556
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการนำนักเรียนรับวุฒิบัตรธรรมศึกษา
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานวิจัยในชั้้นเรียน1/2557
โดย : นางสุจิตรา คำสม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลเหรียญทอง ผู้ฝึกสอนค้นฟ้าคว้าดาว
โดย : นางสาวจุฑารักษ์ บุ้งทอง
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นายมงคล จันทนาลักษณ์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
รางวัลเหรียญทอง Best of the Best Practices
โดย : นายสรศักดิ์ สะวะรัมย์
ร.ร.วัดชนะสงคราม    จ.กรุงเทพมหานคร
สรุป พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน ประจำเดือน กันยายน 2557 (ม.1/6-ม.1/8 , ม.3 และ ม.5 )
โดย : นายวรรษพล มะหลีแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด
โดย : นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด
โดย : นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ร.ร.อินทุภูติพิทยา    จ.พิษณุโลก
รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โดย : นางวาสนา เพชรสุข
ร.ร.บ้านด่าน    จ.ระนอง
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นายชรินทร์ ทองคำ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางณิชากร จุลสวัสดิ์
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางทิพนภาภรณ์ ชวนชม
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางสาววนัสนันท์ สมมุติ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางปริญญา เรือนเงิน
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางวรางคณา บุญจันทร์
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางธนัญชญา อยู่สำราญ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
ใบประวิชาชีพครู
โดย : นางธนัญชญา อยู่สำราญ
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 201/502 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th